Nehody v jaderných elektrárnách


Palivo  v reaktoru na výrobu plutonia se přehřálo a zapálilo grafit a 3 tuny uranu. Dělníci v lokalitě byli vystaveni až pětinásobku maximální ovolené radioaktivity, místbí vesničané desetinásobku povolené celoživotní dávky.


Výbuch chemikálií v závodě na výrobu plutonia zamořil většinu Uralu a mohl způsobit stovky lidských tragédií. Skutečná příčina a nádledky nejsou známy.


Centrální regulační tyč byla vtažena ručně velmi rychle. Tři lidé zahynuli. Většina radioaktivity byla zadržena v závodě.


Náhodné otevření ventilu vedlo k úniku 1000 m3 radioaktivní vody do řeky Weser.


Havárie v závodech na přepracování, včetně úniku radioaktivního plynu (1973), kontaminovaly kůži a plíce 35 zaměstnanců.


Selhání zařízení a lidská chyba vedly k roztavení aktivní zóny reaktoru a úniku radioaktivního plynu. Místní obyvatelé byli postiženi nemocí z ozáření a vzrostl počet úmrtí na rakovinu.


Kontejner na suchý odpad z vyhořelého paliva způsobil požár s ozářením pracovníků až 38x maximální povolené radioaktivity.


Havárie v závodě na přepracování uranu. Válec z fluoridu uranového praskl a uvolnil radioaktivní plyn. Jedna osoba zahynula, 100 osob bylo oštřeno kvuli dýchacím potížím.


Explodoval jaderný reaktor a vypustil nad Evropu radioaktivní oblak. 31 požárníků a dělníků elektrárny zahynulo na bolestivé radiační popáleniny. Celosvětově se očekává okolo 40 000 úmrtí na rakovinu vyvolanou Černobylem.

Výbuch na starém experimentálním rychlém reaktoru usmrtil 1 inženýra a vážně zranil 4 další.


Prasklá trubka vypustila radioaktivní páru.


Výbuch v přepracovávacím závodě vyvolal požár a uvilnil 20 m3 radioaktivního materiálu a mraku radioaktivního plynu.

Zpět